Workshop

Blind Spot

Lennart Kaltea & Truls Nord bjuder in till workshop i personligt & experimentellt fotograferande.

Workshopen sträcker sig bortom det rent tekniska och syftar till att inspirera ditt fotograferande och bildskapande till något intressant, roligt och spännande.

Detta är en okonventionell workshop där vi arbetar i fotografins utkanter under omständigheter som ger dig nya erfarenheter och insikter.

Workshopen är utformad efter våra egna erfarenheter som konstnärer och ventilerar frågor såsom:
Vilket är ditt motstånd?
Kan du formulera vad du ser och känner?
Våga utmana dina försvar och hinder!

Under fyra dagar arbetar vi intensivt med övningar som kräver hög närvaro och koncentration. Vi gör övningar med små medel utan fokus på teknik och utrustning, du får lösa uppgifter individuellt och i grupp.

Vi har tagit fram övningar i syftet att knyta samman ditt skapande med din personlighet och dina erfarenheter. Övningarna hjälper dig att problemlösa mer på intuition än på analys. Det mesta kan accepteras bara det leder till ett intressant och personligt uttryck.

Om du känner dig otrygg på dina kamerakunskaper, ta kontakt med oss för info.

Fakta

Workshopledare: Lennart Kaltea & Truls Nord
Datum för nästa workshop: 12–15 april 2018
Plats: NAV Swedens lokal i Sickla.
Avgift: 5.500 kr inklusive moms.
Max 10 deltagare.

Hitta hit

Sickla Industriväg 6, plan 7.
Buss från Slussen till Sickla industriväg.
Tvärbanan till Sickla.

Lennart

Lennart Kaltea

Det finns ett fåtal svenska fotografer (internationellt finns några fler) som går sin egen väg. Till den skaran hör Lennart Kaltea. Han struntar i plötsligt uppkommande populära fotografiska trender, både ifråga om teknik och innehåll.

Envist och tålmodigt arbetar han i långsamma processer från idé till färdig bild. Stegen däremellan går från skisser på papper till skapandet av rekvisita. Det som visas i bild är aldrig skapat i datorn utan finns som ett egentillverkat stilleben, noggrant komponerat framför kameran.

Bilderna är en sorts hybrid mellan det gestaltande och det abstrakta. Vi ser tydligt vad som avbildats, men långt ifrån lika tydligt vad de olika delarna har för inbördes förhållande till varandra och helheten.

Vad menar han är sannolikt den första frågan som formuleras hos betraktaren. Däri ligger det abstrakta. De konkreta beståndsdelarna omvandlas till symboler att förstå och tolka utifrån kunskap, erfarenhet och fria associationer.

Lennart Kaltea är inte ute efter att behaga en tänkt betraktare.

Oavsett ifall man förstår något eller inte så blir man berörd och på det ena eller andra viset talar bilderna till en.

KORT OM lennart

Fotobaserad konstnär född 1959 i Märsta, bor och arbetar i Nacka/Stockholm.
Lennart har tidigare varit yrkesverksam fotograf men har under de senaste tio åren arbetat med egna konstprojekt. Hans fotografiska verk är iscensatta kompositioner där måleri och skulptur används i en blandteknik.

Lennart har uppmärksammats både nationellt och internationellt och hans arbeten har visats på konsthallar, gallerier och festivaler. Han har även varit kursledare i fotografi vid olika studieförbund i landet.

Lennart på Instagram
Lennarts hemsida

Truls

Truls Nord

Med bakgrund som fotograf har konstnären Truls Nord arbetat mycket med frågeställningar kring seendets betydelse för hur vi förhåller oss till vår omgivning.

För Truls har detta resulterat i ett ökande intresse för våra andra sinnen, huvudsakligen känsel och hörsel.

De senaste åren har Truls bland annat drivit fotografiska projekt i samarbete med personer med synnedsättning och dövblindhet. Ett av dessa samarbeten har resulterat i en ny metod för framställning av fotografier som kan upplevas med händerna, något som han pratade om i sin TEDx talk 2016:
”Seendet är starkt knutet till intellektet, till analys, fakta och värdering. Medan intryck som vi får genom känsel och hörsel värderar vi först efter att upplevelsen har passerat vårt sensoriska system.”

Med utställningen Expansion i Nacka konsthall januari–mars 2018 fortsätter Truls arbeta för att kommunicera med oss via andra sinnen än seende: ”Beröring framkallar helheten i oss. En hel människa är klok. En hel människa är empatisk. En hel människa lever som en del i det stora sammanhanget.”

kort Om truls

Konstnär född 1966 i Bergen, Norge, verksam i Nacka/Stockholm. Truls är utbildad fotograf vid London Institute och har varit anställd som fotograf på Tekniska museet i Stockholm i tolv år. 2009 sa han upp sig för att arbeta med sitt eget konstnärskap.

Truls har gjort offentliga utsmyckningar i Norge och Sverige och drivit stora och små projekt med finansiering av Arvsfonden, Kulturbryggan, Stockholms Läns Landsting, Innovativ kultur med flera.

Truls arbetar med fotografi, video och installationer. Han är en av grundarna till föreningen FLUST och driver det egna bokförlaget Vilte.

Truls har undervisat i fotografi och hållit workshops i våtplåtsfotografering.

Truls hemsida

Anmälan

Anmälan till workshop 12–15 april 2018.

OBS! Anmälan är bindande. Se betalningsvillkor nedan.

Vi skickar bekräftelse på din anmälan inom 5 dagar.

Betalningsvillkor

När vi har mottagit din anmälan får du två fakturor. En för anmälningsavgiften på 1.000 kronor med kort betalningsfrist, och en på 4.500 kronor med förfallodatum senast 10 dagar innan workshopens startdatum.

Anmälningsavgiften återbetalas om avbokning sker senast två veckor innan kursstart. Avbokning görs via mejl, ej sms eller telefonsamtal.

Med reservation för att workshopen kan bli fulltecknad innan vi mottar din anmälan.