Workshop

Blind Spot

Lennart Kaltea & Truls Nord bjuder in till workshop i personligt & experimentellt fotograferande.

Workshopen sträcker sig bortom det rent tekniska och syftar till att inspirera ditt fotograferande och bildskapande till något intressant, roligt och spännande.

Detta är en okonventionell workshop där vi arbetar i fotografins utkanter under omständigheter som ger dig nya erfarenheter och insikter.

Workshopen är utformad efter våra egna erfarenheter som konstnärer och ventilerar frågor såsom:
Vilket är ditt motstånd?
Kan du formulera vad du ser och känner?
Våga utmana dina försvar och hinder!

Under fyra dagar arbetar vi intensivt med övningar som kräver hög närvaro och koncentration. Vi gör övningar med små medel utan fokus på teknik och utrustning, du får lösa uppgifter individuellt och i grupp.

Vi har tagit fram övningar i syftet att knyta samman ditt skapande med din personlighet och dina erfarenheter. Övningarna hjälper dig att problemlösa mer på intuition än på analys. Det mesta kan accepteras bara det leder till ett intressant och personligt uttryck.

Om du känner dig otrygg på dina kamerakunskaper, ta kontakt med oss för info.

 

Lennart

Lennart Kaltea

Det finns ett fåtal svenska fotografer (internationellt finns några fler) som går sin egen väg. Till den skaran hör Lennart Kaltea. Han struntar i plötsligt uppkommande populära fotografiska trender, både ifråga om teknik och innehåll.

Envist och tålmodigt arbetar han i långsamma processer från idé till färdig bild. Stegen däremellan går från skisser på papper till skapandet av rekvisita. Det som visas i bild är aldrig skapat i datorn utan finns som ett egentillverkat stilleben, noggrant komponerat framför kameran.

Bilderna är en sorts hybrid mellan det gestaltande och det abstrakta. Vi ser tydligt vad som avbildats, men långt ifrån lika tydligt vad de olika delarna har för inbördes förhållande till varandra och helheten.

Vad menar han är sannolikt den första frågan som formuleras hos betraktaren. Däri ligger det abstrakta. De konkreta beståndsdelarna omvandlas till symboler att förstå och tolka utifrån kunskap, erfarenhet och fria associationer.

Lennart Kaltea är inte ute efter att behaga en tänkt betraktare.

Oavsett ifall man förstår något eller inte så blir man berörd och på det ena eller andra viset talar bilderna till en.

KORT OM lennart

Fotobaserad konstnär född 1959 i Märsta, bor och arbetar i Nacka/Stockholm.
Lennart har tidigare varit yrkesverksam fotograf men har under de senaste tio åren arbetat med egna konstprojekt. Hans fotografiska verk är iscensatta kompositioner där måleri och skulptur används i en blandteknik.

Lennart har uppmärksammats både nationellt och internationellt och hans arbeten har visats på konsthallar, gallerier och festivaler. Han har även varit kursledare i fotografi vid olika studieförbund i landet.

Lennart på Instagram
Lennarts hemsida

Truls

Truls Nord

Att sätta en genre-etikett på fotografen Truls Nords arbeten låter sig inte lätt göras. Men är å andra sidan inte särskilt angeläget heller. Men det kan konstateras att det är frågan om ett vidsträckt konstnärskap. I ena änden resebilder som till innehåll och uttryck minner om gamla tiders upptäcktsresande med kamera, reportage i dagboksform med poetiskt nedtecknade ord, till video- och installationskonst. Och som om det inte räckte, ett projekt om att låta betraktaren känna bilderna som visas, alltså bokstavligen känna, vad som visas. En taktil fotografi där bildytan är täckt med material i olika strukturer som visar skog, berg, gräs och mark, vatten… ja även himmel. Bilder som inte kräver blinda betraktare, det räcker att sluta ögonen och se med fingrarna.

I ett föredrag förklarade han: ”Seendet är starkt knutet till intellektet, till analys, fakta och värdering. Medan intryck som vi får genom känsel och hörsel värderar vi först efter att upplevelsen har passerat vårt sensoriska system.”

Genomgående tror jag att i sitt konstnärskap vill Nord skicka vidare en tanke, en idé som kan slå an en ton, kanske väcka en reflektion, vilken som helst, hos betraktaren. Ibland, kanske ofta, upptäcker betraktaren ett underliggande lager. Eller skapar det själv!

Det är lika mycket ett inåtblickande som ett utåtblickande som tar avstamp i att både vilja säga något, och att lära sig något om sig själv. Här finns ett intellektuellt förhållningssätt till fotografin som medium såväl som till konsten som fenomen.

– Jag kan förstå att det kan se ut så då jag i många år haft ett intellektuellt förhållningssätt till både fotografin och konsten, invänder Truls mot min beskrivning. Men det var då. Numera skulle jag kalla mitt skapande för intuitivt. Jag vill förbi intellektet, bortom orden både när det gäller verk och texter. När jag tänker blir det inte bra…

Hur det nu än förhåller sig med det så står Truls Nord för ett säreget konstnärskap. Med olika ingångar och sällan utan tuggmotstånd. Men med öppet och nyfiket sinnelag kan betraktaren och konstnären mötas.

Jan Almlöv, 2018

kort Om truls

Konstnär född 1966 i Bergen, Norge, verksam i Nacka/Stockholm. Truls är utbildad fotograf vid London Institute och har varit anställd som fotograf på Tekniska museet i Stockholm i tolv år. 2009 sa han upp sig för att arbeta med sitt eget konstnärskap.

Truls har gjort offentliga utsmyckningar i Norge och Sverige och drivit stora och små projekt med finansiering av Arvsfonden, Kulturbryggan, Stockholms Läns Landsting, Innovativ kultur med flera.

Truls arbetar med fotografi, video och installationer. Han är en av grundarna till föreningen FLUST och driver det egna bokförlaget Vilte.

Truls har undervisat i fotografi och hållit workshops i våtplåtsfotografering.

Truls hemsida.